Zabieg Barrona - gumkowanie hemoroidów

Metoda Barrona zwana również gumkowaniem, jest skutecznym, bezoperacyjnym sposobem leczenia hemoroidów. W związku z niską inwazyjnością, zabieg ten może być również wykonywany w warunkach ambulatoryjnych. W chirurgii metoda Barrona jest stosowana od ponad 40 lat.

Polega ona na nałożeniu gumowej opaski na szyjkę guzka krwawniczego. Odcina ona dopływ krwi powodując martwicę, a w efekcie oddzielenie się od podstawy tworzącego go żylnego ciała jamistego. Celem jej przyspieszenia po założeniu gumki wykonujemy kriochirurgie guzka krwawniczego.

Kiedy zalecane jest wykorzystanie metody Barrona?

Lekarze rekomendują ją do leczenia żylaków odbytu: żylaki odbytu II stopnia (hemoroidy widoczne, często wypadające z kanału odbytu w trakcie parcia, a następnie powracające do swojej normalnej pozycji po wypróżnieniu) oraz w niektórychprzypadkach żylaków III stopnia (wypadających z kanału odbytu w trakcie parcia, ale wymagających wprowadzenia ich ponownie do kanału).

Przebieg zabiegu metodą Barrona

Przed przystąpieniem do zabiegu lekarz dokładnie bada pacjenta i sprawdza czy nie ma przeciwwskazań do jego wykonania. Przeciwskazania:

Na 48 godzin przed planowanym zabiegiem pacjent powinien odstawić pokarmy stałe i spożywaćwyłącznie pokarmy płynne, zalecane: zupy – w tym bulion, kisiel, budyń oraz niegazowane napoje: woda, soki, herbata. W dzień zabiegu pacjent poddawany jest lewatywie – rano oraz na godzinę przed gumkowaniem.

W trakcie zabiegu

Lekarz przeprowadza badanie anoskopowe, w którym ocenia stan wybranego guzka krwawniczego. Następnie przy pomocy anoskopu wprowadza ligator hemoroidalny Lekarz do przeprowadzenia zabiegu wykorzystuje ligator ssący. Guzek zostaje przeciągnięty przez urządzenie, które nie powinno znajdować się wyżej niż 5 mm powyżej linii grzebieniastej.

Pacjent w tym momencie nie odczuwa żadnego dyskomfortu, gdyż ligator znajduje się w obszarze pozbawionym zakończeń nerwowych. Następnie lekarz zsuwa z urządzenia gumkę, która zaciska się na szyjce guzka krwawniczego. W efekcie ma to doprowadzić do samoistnego obumarcia żylaka. Zwykle oddzielenie się niedokrwiennej części żylaka następuje po okresie 10 – 16 godzin od wykonania zabiegu.

W trakcie jednego zabiegu dopuszczalne jest założenie opasek na kilka guzków, jednak najczęściej eliminuje się tylko jedną zmianę ze względu na ryzyko powikłań. Zabieg można wykonać powtórniew odstępie 3 do 4 tygodni.

Skuteczność metody

Szacuje się, że zabieg gumkowania pozwala zwalczyć około 80- 90 procent zmian hemoroidalnych I,II i III stopnia. W przypadku niektórych pacjentów konieczne jest powtórzenie zabiegu. W przypadku powtoru zmian wymagane jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.

Gabinet Lekarski Kriomed Sp.J.


ul. Friedleina 8